Основні цілі та завдання Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) це – захист професійних інтересів компаній-управителів фондів фінансування будівництва – учасників фондового ринку, спільне опрацювання законодавчих ініціатив та відкритий і конструктивний між діалог учасниками ринком та органами державної влади.

Долучайтеся до нас!

Фінансова установа-управитель, яка має діючу ліцензію на здійснення діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю , може стати Членом FIMA

Ознайомитися з ПОЛОЖЕННЯМ ПРО Членство в Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (https://fima.org.ua/pro-fima/polozhennya-pro-uchast/)

Відповідно до Статуту Асоціації  Член Асоціації має право:

  1. Брати участь у розробці документів, що визначають напрямки діяльності Асоціації, подавати до Асоціації пропозиції, спрямовані на захист інтересів і поліпшення діяльності Асоціації та її членів.
  2. Вносити пропозиції щодо внесення змін до прийнятих документів або скасування документів Асоціації.
  3. Висувати кандидатів на керівні посади та обиратись до органів управління Асоціації, отримувати повну інформацію щодо їх діяльності, брати участь у роботі постійних комітетів, комісій та інших робочих органах Асоціації.
  4. Брати участь в управлінні справами Асоціації, в порядку передбаченому внутрішніми документами Асоціації.
  5. Брати участь у голосуванні з питань, які порушуються чи обговорюються під час засідань керівних органів Асоціації.
  6. На підтримку та сприяння Асоціації при захисті своїх прав та інтересів від неправомірних дій державних та інших органів та організацій, які стосуються цілей та напрямків діяльності Асоціації, в тому числі шляхом звернення до суду в інтересах своїх членів;
  7. Брати участь у всіх заходах, які проводяться Асоціацією.
  8. Оскаржувати у встановленому порядку рішення про застосування Асоціацією заходів дисциплінарного впливу;
  9. Брати участь у обговоренні будь-якого питання, що стосується діяльності Асоціації.
  10. Користуватися іншими правами, передбаченими Положенням про членство в Асоціації та чинним законодавством.

Фінансова установа, яка готова приєднатись до Асоціації має подати до заповнену ЗАЯВУ та АНКЕТУ.

Заповніть документи та надішліть на адресу info@fima.org.ua