1. ПОЛОЖЕННЯ про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 2. ПОЛОЖЕННЯ щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками
 3. ПОРЯДОК погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку
 4. ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку
 5. Порядок видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення
 6. ПОРЯДОК передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду
 7. МЕТОДИКА розрахунку вартості чистих активів фондів операцій з нерухомістю
 8. ПОРЯДОК проведення перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення
 9. ПРАВИЛА розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та застосування санкцій або інших заходів впливу
 10. ПОЛОЖЕННЯ про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку
 11. ПОЛОЖЕННЯ про порядок здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та їх обігу
 12. ПОЛОЖЕННЯ про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку