Звіт

Про діяльність Виконавчого органу Асоціації

Підсумки діяльності FIMA
за період з 1 червня 2020 р. по 20 травня 2021 р.

Асоціація з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) почала свою діяльність з 1 червня 2020 року. Після прийняття Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» (про СПЛІТ) та переходу фінансових установ - управителів ФФБ та ФОН під регулювання та нагляд Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вони об’єдналися в нову Асоціацію для захисту своїх професійних інтересів.

27 серпня Рішенням НКЦПФР FIMA отримала статус об’єднання професійних учасників фондового ринку.

Таким чином, члени FIMA виконали вимоги Закону  (закон про СПЛІТ) та Закону «Про цінні папери і фондовий ринок».

На сьогодні Асоціація об’єднує 38 управителів ФФБ та ФОН із 48 ліцензованих.

Зауважимо, що СПЛІТ приніс компаніям - управителям ФФБ та ФОН не тільки зміну регулятора, але й зміну нормативно-правових актів, які регулюють діяльність управителів, та зміну у підходах та нагляді за нею. Тому одразу після створення Асоціації представники FIMA провели біля 10 зустрічей з керівниками департаментів НКЦПФР, під час яких ретельно обговорювали питання, що стосуються особливостей діяльності управителів ФФБ та ФОН.

 

Також, FIMA активно включилась у роботу над проектами законодавчих та нормативно-правових актів, які покликані регулювати діяльність фондового ринку, на якому тепер працюють управителі.

Зокрема, Асоціації вдалося долучитися до роботи над проектами, які на сьогоднішній день вже прийняті, при чому більшість них - з урахуванням зауважень та пропозицій FIMA. Це такі документи, як:

 • Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку»;
 • Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку;
 • Порядок проведення перевірок у сфері професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення;
 • Порядок передачі ФФБ або ФОН в управління іншій фінустанові за рішенням суду.

Закон № 738 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» («про деривативи»).

Також, беручи до уваги те, що правила та положення (підзаконні нормативно-правові акти) випливають із положень законів, Асоціація продовжує працювати над рядом нових законопроектів:

 • Проектом Закону № 4247 «Про внесення змін до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю»;
 • Проектом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку ринків небанківських фінансових послуг»;
 • Проектом Закону № 4684 «Про Національну комісію з цінних паперів та бірж»;
 • Проектом Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо діяльності Національної комісії з цінних паперів та бірж»;
 • Проектом Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо діяльності Національної комісії з цінних паперів та бірж»;
 • Проектом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної комісії з цінних паперів та бірж»;
 • Проектом Закону № 5091 «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому»;
 • Проектом Закону № 5065 «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

Крім того, спеціалісти FIMA проаналізували та надали пропозиції до наступних нормативно-правових актів НКЦПФР:

 • Про затвердження Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення;
 • Про схвалення проекту рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю»;
 • Про схвалення проекту рішення НКЦПФР «Про затвердження Положення про видачу управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б»;
 • Про схвалення проекту рішення НКЦПФР «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 липня 2020 року № 346» (звітність управителів);
 • Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
 • Про затвердження Стандартів корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Активний період на ринку цінних паперів також сприяв появі на ньому чималої кількості напрацювань з боку учасників фондового ринку, які вони висловили в офіційних зверненнях до НКЦПФР та інших органів державної влади. Так, за останні дев’ять місяців було підготовлено та направлено біля 20 спільних листів від професійних учасників фондового та небанківського фінансового ринку до регуляторів та органів влади, участь у підготовці яких також приймала FIMA.

Крім того, Асоціація бере активну участь у вирішенні питання подання управителями фінансової звітності у форматі XBRL до НКЦПФР, зокрема в електронному сервісі SMIDA XML Reports.

Так, з цього приводу було проведено декілька онлайн-семінарів, конференція, зустрічі з представниками НКЦПФР. Крім того, співробітники Асоціації проводять поточне консультування членів FIMA з цього питання.

Також, з урахуванням карантинних обмежень та необхідності надання рекомендацій та консультацій з окремих питань членам асоціації, FIMA започаткувала такий формат консультацій, як Zoom-консультації. Під час них, у форматі онлайн, члени Асоціації вже встигли обговорити проекти нових нормативно-правових актів НКЦПФР, вимоги нового регулятора до діяльності управителів, а також отримати поради як від регулятора, так і від фахівців офісу Асоціації щодо питань, які їх найбільше цікавлять.

Крім того, FIMA приділила немало уваги професійним питанням щодо можливого врегулювання ситуації з інвесторами банку «Аркада» та продовжує регулярно приймати участь у засіданнях Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва. Станом на 20 травня 2021 року Асоціація взяла участь у 17 таких засіданнях.

У той же час, не дивлячись на велике навантаження, яке лягає на плечі співробітників FIMA у зв’язку з розробкою великої кількості законодавчих та нормативно-правових актів, Асоціація веде постійну роботу зі своїми членами.

Так, за звітний період FIMA провела більше 50 персональних консультацій компаній з професійних питань та продовжує готувати відповіді на нові запити, які надходять від членів Асоціації.