21 вересня 2021 року очікується публікація «Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку», затверджені рішенням НКЦПФР №555 від 22.07.2021 року (далі – Вимоги). Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Вимоги визначають загальні та додаткові вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності, яка подається до НКЦПФР та яка має міститися в звіті суб’єкта аудиторської діяльності, а саме: аудиторському звіті щодо річної фінансової звітності (далі – аудиторський звіт) та/або звіті щодо огляду проміжної фінансової інформації (далі – звіт щодо огляду) учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює НКЦПФР.

Дія цих Вимог поширюється на звіти суб’єктів аудиторської діяльності, які подаються до НКЦПФР:

 • заявником для отримання ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках;
 • заявником для отримання погодження наміру набуття або збільшення істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків;
 • емітентом цінних паперів або юридичною особою, яка на дату проведення аудиторської перевірки не є емітентом цінних паперів, для реєстрації випуску, реєстрації випуску та затвердження проспекту цінних паперів, затвердження проспекту цінних паперів, емітентом акцій для реєстрації звіту про результати емісії/розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ) та при розкритті регульованої інформації;
 • компанією з управління активами для реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (далі – ПІФ), погодження проекту статуту, реєстрації випуску та проспекту емісії, змін до проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду (далі – КІФ) та при розкритті річної інформації про результати діяльності ІСІ;
 • адміністратором недержавних пенсійних фондів при розкритті річної інформації про результати діяльності недержавних пенсійних фондів;
 • професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків.
 • Дія цих Вимог також поширюється на аудиторські звіти, які суб’єкти господарювання, нагляд за якими здійснює НКЦПФР, зобов’язані оприлюднювати на власній вебсторінці/власному вебсайті разом з річною фінансовою звітністю або річною консолідованою фінансовою звітністю та розкривати їх шляхом, визначеним законодавством.

Одночасно втрачають чинність:

 • рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 2013 року N 160 “Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за N 386/22918 (із змінами);
 • рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 року N 991 “Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 липня 2013 року за N 1119/23651 (із змінами);
 • рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 липня 2013 року N 1247 “Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при проведенні Центральним депозитарієм щорічного аудиту своєї діяльності”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2013 року за N 1321/23853 (із змінами);
 • рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 жовтня 2013 року N 2187 “Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування)”, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2013 року за N 1827/24359 (із змінами).

 

Завантажити (PDF, Невідомий)

Поділитися: Поделиться в Facebook