При Національній Раді з відновлення України від наслідків війни створена  Робоча група з питань функціонування фінансової̈ системи, її реформування та розвитку. Мета роботи цієї групи – підготовка фахових пропозицій до проекту Плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України.

Згідно з Технічним завданням Робоча група має розробити:

  • пропозиції до Плану відновлення України за відповідною сферою суспільних відносин;
  • пропозиції щодо пріоритетних реформ, впровадження яких є необхідним для відповідної сфери суспільних відносин у воєнний і післявоєнний періоди;
  • пропозиції щодо стратегічних секторальних ініціатив, реалізація яких є необхідною для відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди.
  • пропозиції щодо переліку нормативних актів, прийняття яких є необхідним для реалізації Плану відновлення України.

Наша Асоціація FIMA увійшла до складу підгрупи «Ринки капіталу», завданням якої є:

  • Аналіз нагальних проблем, що стримують розвиток ринків капіталу в Україні
  • Аналіз актуальних світових практик розвитку ринків капіталу з фокусом на євроінтеграційний вектор розвитку України
  • Формування переліку заходів щодо розвитку ринків капіталу в Україні, в тому числі щодо збільшення ліквідності та капіталізації̈ фондового ринку як механізму акумулювання та перерозподілу довгострокових фінансових ресурсів.

Ми звертаємось до членів нашої Асоціації із пропозицією опосередковано взяти участь у роботі цієї групи та надати свої пропозиції щодо визначення проблем, які потребують вирішення та цілі, які необхідно досягти для вирішення цих проблем.

Поділитися: Поделиться в Facebook