За рішенням НКЦПФР, 5 серпня Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA), що об’єднує компанії-управителів ФФБ та ФОН, було надано статус саморегулівної організації (СРО) за видом професійної діяльності з управління майном для фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Статус СРО надає Асоціації повноваження щодо:

– впровадження норм професійної етики у практичній діяльності її учасників;

– розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу;

– впровадження ефективних механізмів розв’язання спорів, пов’язаних з професійною діяльністю учасників об’єднання.

Крім зазначених, СРО додатково має повноваження щодо розробки та затвердження обов’язкових для виконання членами СРО правил (стандартів) провадження відповідного виду професійної діяльності та здійснення моніторингу дотримання статуту та внутрішніх документів асоціації її  учасниками.

Також, статус СРО надає Асоціації повноваження з розробки заходів, спрямованих на запобігання порушенню її членами норм законодавства і внутрішніх документів СРО та застосування заходів дисциплінарного впливу у разі виявлення порушень статуту чи внутрішніх документів організації.

НКЦПФР може делегувати СРО й інші повноваження, визначені законом.

«Не зважаючи на те, що з самого початку своєї роботи FIMA працювала і намагалася виконувати усі функції, притаманні СРО, отримати такий статус нам було непросто. Перш за все через те, що виконати усі вимоги, які висуваються законодавством ринку цінних паперів до саморегулівних організацій, за такий короткий термін діяльності Асоціації, було доволі складно. Проте, нам це вдалося. Нам рік, і за цей рік Асоціації вдалося зробити чимало, і попереду ще більше!», – прокоментувала рішення НКЦПФР Вікторія Волковська, генеральний директор FIMA.

Також вона повідомила, що пріоритети Асоціації залишаються незмінними. Це:
– комунікації між ринком та регулятором;
–  спільне опрацювання законодавчих ініціатив та актів нормативно- правового регулювання;
–  законодавчі ініціативи, ініціювання змін у нормативно – правовому регулюванні ринку фінансових послуг;
–  представництво професійних інтересів своїх членів;
–  консультативна, методична та інформаційна підтримка;
–  навчання.
Для довідки:

Асоціацію з управління фінансами та інвестиціям (FIMA) створено у травні 2020 року. Вона об’єднує 41 фінкомпанію-управителя фондів ФФБ у Києві, Львові, Одесі, Дніпропетровську, Хмельницькому та Харкові.

Поділитися: Поделиться в Facebook