В середу 13 вересня Асоціація з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) провела онлайн-зустріч членів асоціації з директором департаменту фінансового моніторингу та проведення інспекцій НКЦПФР Місюрою Олегом Петровичем.

Зокрема доводимо до відома інформацію про те, що внесено зміни до Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а саме:

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу забезпечують зберігання та захист інформації, передбаченої Законом, що стосується належної перевірки клієнта, забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта, а також щодо осіб, які є учасниками фінансової операції, відповідно до Правил щодо порядку збору, зберігання, створення електронних та резервних копій документів щодо здійснення заходів належної перевірки, а також інших документів та інформації, передбаченої Законом, порядку зберігання електронних та резервних копій та з урахуванням вимог, встановлених цим Положенням.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний створити електронні копії з отриманих від клієнта (в паперовій та/або електронній формі) та створених самостійно документів (паперових та/або електронних), що стосуються належної перевірки клієнта, існуючих документів, даних та інформації про клієнта, а також щодо осіб, які є учасниками фінансової операції з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, особою, яка створює такі копії.

Такі електроні копії можуть використовуватися суб’єктом первинного фінансового моніторингу під час здійснення первинного фінансового моніторингу щодо клієнтів.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний створити резервні копії з виготовлених електронних копій, передбачених цим Положенням, з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, особою, яка створює такі копії, та забезпечити їх зберігання та захист від втрати, знищення в незалежному сховищі, зокрема Центрі обробки даних, яке повинно бути географічно рознесено від приміщень суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відстань між їх розташуванням повинна бути не менш 1500 м) та відповідати вимогам міжнародного стандарту TIA-942 не менше ніж Tier

Всі отримані від клієнта та створені самостійно документи, що стосуються належної перевірки клієнта, дані та інформація про клієнта, а також щодо осіб, які є учасниками фінансової операції, зберігаються за місцезнаходженням суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу мають право передати на зберігання до спеціалізованої установи документи та інформацію щодо клієнтів, ділові відносини з якими припинено більше п’яти років, за умов створення резервних копій та забезпечення оперативного доступу до таких документів у випадках, передбачених законодавством.

Працівники суб’єкта первинного фінансового моніторингу, які під час виконання своїх функцій та/або надання послуг безпосередньо або опосередковано отримали інформацію, що стосується належної перевірки клієнта, забезпечення актуальності отриманих та існуючих документів, даних та інформації про клієнта, а також щодо осіб, які є учасниками фінансової операції, зобов’язані не розголошувати цю інформацію, крім випадків, передбачених законом, і не використовувати її в своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

У разі знищення, втрати або пошкодження документів (у тому числі електронних), їх копій, записів, даних, інформації до закінчення строку їх зберігання незалежно від причин суб’єкт первинного фінансового моніторингу в триденний строк після встановлення таких фактів повідомляє про це НКЦПФР рекомендованим листом з повідомленням про вручення, в якому також надає інформацію щодо наявності повних даних із резервних копій для забезпечення подальшої діяльності.

Поділитися: Поделиться в Facebook