НКЦПФР, керуючись повідомленням Комітету з управління Системою фінансової звітності (СФЗ) від 30.12.2020 року, оприлюдненим на сайті СФЗ https://frs.gov.ua, в межах своїх повноважень повідомила на своєму офіційному сайті наступне.

Відповідно до частини п’ятої статті 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» складати і подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку – повинні підприємства, зазначені у частині другій цієї статті Закону.

Пунктом 1¹ Розділу V «Прикінцеві положення» Закону встановлено, що першим звітним періодом, за який підприємства, що зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2020 рік.

З метою отримання можливості подання фінансової звітності у форматі іXBRL, підприємствами здійснюються реєстраційні процедури у Центрі збору фінансової звітності (портал «Реєстрація суб’єктів звітування»).

НКЦПФР повідомила, що кампанія з подання підприємствами фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ за 2020 рік, може бути розпочата лише після оновлення електронного формату Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020, яке проводиться спільно Проєктом EU-FAAR, Міністерством фінансів України, Комісією та Національним банком України.

Про встановлені терміни подання річної фінансової звітності за 2020 рік та проміжної фінансової звітності у 2021 році в форматі UA XBRL МСФЗ до Центру збору фінансової звітності «Система фінансової звітності», суб’єктів господарювання буде повідомлено додатково.

За несвоєчасне подання у 2021 фінансової звітності за 2020 рік та проміжної фінансової звітності 2021 року в форматі UA XBRL МСФЗ до Центру збору фінансової звітності «Система фінансової звітності», НКЦПФР не будуть застосовуватися заходи впливу до суб’єктів звітування.

При цьому, звертаємо увагу, що залишаються чинними вимоги нормативно-правових актів НКЦПФР щодо подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів.

Довідкова інформація:

Відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419, фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, подається до Центру збору фінансової звітності, операційне управління, яким здійснюється НКЦПФР, з метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

На сьогодні, наказом Міністерства фінансів України від 13 листопада 2020 року № 709, затверджено переклад Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (офіційний переклад версії базової Таксономії 2020 року), випущеної Фондом міжнародних стандартів фінансової звітності (м. Лондон, Велика Британія) та установлено, що фінансова звітність на основі Таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності складається та подається в єдиному електронному форматі із застосуванням розширюваної мови ділової звітності (XBRL). На інформаційному сайті https://frs.gov.ua розміщено відповідні посилання.

Поділитися: Поделиться в Facebook