Відповідно до пункту 3728 частини другої статті 7, пункту 13 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», у зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 328 від 04 травня 2022 року «Щодо особливостей процесуальних дій щодо розгляду справ про порушення вимог законодавства в умовах воєнного стану», з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії Російської Федерації проти України та сприяння стабільності ринків капіталу,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

Внести до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 березня 2022 року № 198 «Щодо продовження терміну дії розпоряджень про усунення порушень законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках/вимог стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» такі зміни:
пункт 1 викласти у такій редакції:

«1. Продовжити на строк до трьох місяців після припинення дії воєнного стану термін виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках (далі – розпорядження)/вимог стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – вимоги), строк виконання яких припав/припадає на період дії воєнного стану, за винятком розпоряджень/вимог, винесених протягом дії воєнного стану та розпоряджень щодо приведення професійними учасниками ринків капіталу структури власності у відповідність до вимог ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу.»;

доповнити після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

«2. Встановити граничний термін для виконання професійними учасниками ринків капіталу розпоряджень щодо приведення структури власності у відповідність до вимог ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу, винесених до введення воєнного стану в Україні, – 01 квітня 2024 року.».

У зв’язку з цим, пункт 2 вважати відповідно пунктом 3.

Це рішення набирає чинності з дня його опублікування на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та діє до припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року.

Поділитися: Поделиться в Facebook