Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що технічні складові Центру збору фінансової звітності та його функціональні компоненти, які призначені для збору фінансової звітності підприємств, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020, схваленої 9 квітня 2021 року Комітетом з управління Системою фінансової звітності, створеного відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо розробки і запровадження системи фінансової звітності від 18 грудня 2017 року №102/15, технічно готові до експлуатації. Про це йдеться на сайті Системи фінансової звітності.

“Інформуємо суб’єктів звітування, визначених частиною 5 статті 12Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», а також підприємства, які самостійно визначили доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та, відповідно, які зобов’язані складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі, про початок подання (завантаження) річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності за 2020 рік, проміжної фінансової звітності та проміжної консолідованої фінансової звітності за 2021 рік, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, до центру збору фінансової звітності в електронному форматі”, – повідомила Комісія.

В НКЦПФР відмітили, що на цей час створення суб’єктами звітування фінансової звітності у форматі XBRL, складеної з використанням Таксономії звітності UA XBRL МСФЗ, може здійснюватися за допомогою безкоштовного програмного сервісу іXBRL Report – Система створення іXBRL звітності, розробленого за підтримки проєкту USAID/DAI «Трансформація фінансового сектору», який розміщений на порталі  https://frs.gov.ua, або спеціалізованого програмного забезпечення, придбаного (розробленого) на замовлення суб’єкта звітування.

З метою інформаційно-технічної підтримки зовнішні користувачі безкоштовного програмного сервісу іXBRL Report – Система створення іXBRL звітності можуть звертатися за телефонами «гарячої лінії», зазначеними на порталі Центру збору фінансової звітності, (при цьому у разі виявлення помилок функціонування (налаштування) ЦЗФЗ «Система фінансової звітності» для оперативного реагування службою технічної підтримки з метою їх усунення суб’єктам звітування рекомендується надсилати опис таких помилок на електронну пошту support@frs.gov.ua).

Користувачам програмного забезпечення стороннього розробника необхідно звертатися до служби технічної підтримки такого розробника.

Також Комісія звертає увагу, що подання фінансової звітності у форматі іXBRL до Центру збору фінансової звітності можливе лише за умови здійснення суб’єктами звітування реєстраційних процедур (портал «Реєстрація суб’єктів звітування» та портал «Реєстрація користувачів на порталі СФЗ»).

Процедура реєстрації на порталі СФЗ вважається завершеною після затвердження регулятором Корпоративного профілю суб’єкта звітування.

Після здійснення такої реєстрації суб’єкти звітування отримують в особистих кабінетах користувачів «чернетки» звітів (запити на завантаження завчасно створеного електронного файлу фінансової звітності за відповідний період) з варіантом складання такої фінансової звітності, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений згідно з розподілом активів та зобов’язань на поточні/непоточні разом з іншими звітами та примітками (Taxonomy-210-310).

Станом на 14 червня 2021 року такі запити регуляторами будуть направлені усім суб’єктам звітування, зареєстрованим в Центрі збору фінансової звітності.

У разі якщо суб’єктом звітування обрано варіант складання фінансової звітності, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений у порядку ліквідності разом з іншими звітами та примітками (Taxonomy220-320), такому суб’єкту для отримання відповідної чернетки (запиту на завантаження) потрібно повідомити про це регулятору на електронну адресу xbrl.registration@nssmc.gov.ua (для суб’єктів звітування, регулювання яких віднесено до Національного банку України (крім банків) – на електронну адресу xbrl.registration@nbu.gov.ua). В такому повідомленні необхідно вказати назву суб’єкту звітування та код ЄДРПОУ.

Суб’єкти звітування, які складають консолідовану річну та консолідовану проміжну фінансову звітність, повинні повідомити регулятора щодо необхідності формування чернетки (запиту на завантаження) для подання консолідованої звітності на електронні адреси, вказані в цьому повідомленні.

Також НКЦПФР зазначає, що на сайті https://frs.gov.ua постійно оновлюється уся відповідна інформація, яка стосується процесу складання та подання фінансової звітності в уніфікованому електронному форматі XBRL, у тому числі інформація про навчальні заходи для учасників ринку та органів державної влади, а також записи цих заходів.

Поділитися: Поделиться в Facebook