Повідомлення

про оприлюднення проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю»

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», пункту 18 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» розроблено проєкт рішення НКЦПФР «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю», який схвалено рішенням НКЦПФР від 15 вересня 2021 року № 771.

Проєктом зазначеного нормативно-правового акта передбачено встановлення вимог, обов’язкових для виконання при отриманні ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, та при провадженні професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, особливостей поєднання такої діяльності з окремими видами професійної діяльності на ринках капіталу.

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту рішення НКЦПФР  просимо надсилати поштою за адресою НКЦПФР: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30, та на електронну пошту (e-mail): oleksandr.baronin@nssmc.gov.ua.

Проект рішення оприлюднюється на офіційному вебсайті НКЦПФР – https://www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення даного проєкту рішення.

 

Детальніше про схвалення проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю» можна прочитати
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=12519908

Поділитися: Поделиться в Facebook