НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на засіданні 21 жовтня 2021 року схвалила ряд проєктів щодо стандартів корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Для ефективного, зрозумілого впровадження та функціонування системи корпоративного управління в професійних учасниках, Комісією розроблено п’ять проєктів стандартів.

Один із стандартів встановлює основні поняття та термінологію, що застосовуються в процесі корпоративного управління в професійних учасниках. Дія кожного із наступних чотирьох поширюється на тих професійних учасників, коло яких визначено у назві самого стандарту. Зокрема, вони регулюють питання в залежності від типу учасника та особливостей його діяльності. Нагадаємо, що раніше це був один документ, який розповсюджувався на всі типи професійних учасників.

Планується, що дія стандартів під номером три та п’ять поширюватиметься на професійного учасника з дня оприлюднення відомостей про його включення до переліку системно важливих професійних учасників, який затверджується рішенням НКЦПФР.

Щодо банків, які, згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», є підприємствами, що мають суспільно важливе значення, але які не належать до системно важливих професійних учасників ринків капіталу, затвердження окремого стандарту наразі не передбачається.

Проєкти стандартів розміщені на офіційному вебсайті Комісії для отримання пропозицій і коментарів від професійної спільноти та всіх зацікавлених сторін:
Стандарт № 1 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Основні поняття та терміни»;
Стандарт № 2 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та які не є банками»;
Стандарт № 3 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є системно важливими професійними учасниками та які не є банками»;
Стандарт № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників»;
Стандарт № 5 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є системно важливими професійними учасниками та які є банками».

Поділитися: Поделиться в Facebook