НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) схвалила рішення, яке регулює погодження осіб на посади у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринках протягом дії воєнного стану та затвердила відповідний Порядок.

Процедура погодження на посади за старим форматом ґрунтувалася на вимозі сертифікації всіх спеціалістів, що ведуть професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Тепер, відповідно до рішення Комісії, відповідальність за те, що фахівець має належну кваліфікацію, ділову репутацію та відсутність конфлікту інтересів, несе керівник юридичної особи (профучасника), який має забезпечити дотримання вимог рішення №1272 в цій частині. Комісія лише контролюватиме дотримання цих вимог.

Видача сертифікатів на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, після набрання чинності рішенням №1272 припиняється.

Крім того, на період дії воєнного стану Комісія не застосовуватиме норму щодо мінімальної кількості сертифікованих спеціалістів, які мають бути в ліцензіаті. Відповідальність за якість кадрів, які працюють спеціалістами, покладається на керівника.

Комісія визначила, що тимчасово на період дії воєнного стану, погоджуватиме призначення осіб лише на керівні посади в профучасниках, а саме:

⁃ голови та членів наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду;

⁃ голови та членів колегіального виконавчого органу;

⁃ особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступників;

⁃ посадової особи системи внутрішнього контролю;

⁃ працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

⁃ головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку).

На ці позиції не можуть призначатися громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь. Виключення — проживання в Україні на законних підставах.

Особи, що призначені на вищевказані посади після набрання чинності рішенням №1272, повинні пройти погодження відповідно до вимог Порядку та в установлені ним строки.

Проходження процедури погодження головними бухгалтерами, які були призначенні на посади протягом дії воєнного часу та не мали діючого кваліфікаційного посвідчення, буде достатнім і не потребуватиме додатково проходження атестації відповідно до ліцензійних вимог.

На відміну від сертифікації, процедура погодження на посади є безоплатною адміністративною послугою, яку надає Комісія.

Детально ознайомитися з рішенням НКЦПФР №1272 та Порядком погодження осіб на посади у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків у період дії воєнного стану можна за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=13207371

Поділитися: Поделиться в Facebook