НКЦПФР зробила черговий крок для зменшення навантаження на професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.

З 16 лютого 2023 року і на період дії воєнного стану регулятор зупинив розрахунок та подачу пруденційних нормативів, а також зупинив правозастосування з цього напрямку. Натомість чинним залишається інструмент, запроваджений під час дії воєнного стану – норматив ліквідності активів.

НКЦПФР розраховує, що нововведення сприятиме дотриманню фінансової стабільності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, об’єктивній та регулярній оцінці активів та фінансового стану професійних учасників та захисту прав інвесторів.

Що зупинено на період дії воєнного стану

Для спрощення діяльності професійних учасників на період дії воєнного стану НКЦПФР зупинила:

• дію рішення НКЦПФР від 01.10.2015 № 1597 «Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2015 за № 1311/27756 (зі змінами) (далі – рішення НКЦПФР № 1597), а також складання та подання до НКЦПФР професійними учасниками звітних даних щодо результатів розрахунку пруденційних нормативів, встановлених цим рішенням, та даних, на основі яких здійснювався їх розрахунок;
• порушення справ за недотримання вимог щодо пруденційних нормативів, а також за неподання, неподання у встановлені строки та подання не в повному обсязі до НКЦПФР звітних даних та інформації про результати розрахунку таких пруденційних нормативів та даних, на основі яких здійснювався їх розрахунок, що мало місце до 16.02.2023;
• провадження у справах про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були порушені під час дії воєнного стану до відновлення вимоги щодо подання пруденційних нормативів.

Останнім днем розрахунку пруденційних нормативів є 15.02.2023.

Складання звітних даних за результатами розрахунку пруденційних нормативів та їх подання до НКЦПФР зупиняється 16.02.2023.

Відновлення вимоги щодо подання звітних даних, провадження у справах про порушення вимог законодавства відбудеться через 90 днів після завершення дії воєнного стану, а строк виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках продовжується на строк до 90 днів після припинення дії воєнного стану.

НКЦПФР звертає увагу, що зазначена інформація стосується виключно пруденційних нормативів, встановлених рішенням НКЦПФР № 1597.

Все вищезазначене встановлюється рішенням НКЦПФР № 153 від 15.02.2023, ознайомитися з яким можна на офіційному сайті регулятора.

Що запроваджено та діє

Для контролю за фінансовою стабільністю та надійністю професійних учасників, на період дії воєнного стану, введено новий норматив ліквідності активів. Він розраховується за встановленою формулою, яка включає грошові кошти, облігації внутрішньої та зовнішньої державної позики, фінансові інструменти та зобов’язання професійного учасника у відношенні до мінімального розміру початкового капіталу, встановленого законодавством для відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

НКЦПФР встановлено наступні нормативні значення нормативу ліквідності активів:
з 01 січня 2023 р. – не менше 0,1;
з 01 березня 2023 р. – не менше 0,3;
з 01 жовтня 2023 р. – не менше 0,5.

Для професійних учасників, які отримали ліцензію з 1 січня 2023 р., нормативне значення нормативу становить не менше 0,5.

Розрахунок та подання нормативу ліквідності здійснюється з 1 січня 2023 р..

Розрахунок нормативу ліквідності активів здійснюється наступним чином:

• інвестиційними фірмами, компаніями з управління активами та депозитарними установами здійснюється розрахунок нормативу ліквідності активів станом на кінець кожного робочого дня, а також станом на кінець останнього дня кожного місяця, якщо такий день не є робочим;

• іншими професійними учасниками здійснюється розрахунок нормативу ліквідності активів станом на кінець останнього дня кожного місяця.

Відповідно всі деталі щодо нормативу ліквідності встановлені рішенням НКЦПФР № 1221 від 29.09.2022.

Поділитися: Поделиться в Facebook