НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на засіданні 22 лютого 2022 року затвердила Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

 

«Цим документом ми встановили вимоги для тих, хто хоче зайти на ринок, та чіткі правила роботи на ньому. Перш за все, ми врегулювали аспекти захисту прав і інтересів інвесторів. Для нас важливо забезпечити належний захист для інвестицій в такий популярний актив, як нерухомість», – зауважив Арсен Ільін, член НКЦПФР.

 

Ліцензійні умови охоплюють весь спектр питань, що стосуються діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, а саме:
– вимоги, яким повинен відповідати заявник для отримання ліцензії та ліцензіат під час провадження діяльності з управління майном;
– організаційні та операційні вимоги;
– вимоги до початкового, статутного та власного капіталу заявника та ліцензіата;
– вимоги до технічного та програмного забезпечення;
– вимоги до внутрішніх документів заявника/ліцензіата;
– вимоги до розкриття інформації ліцензіатом;
– вимоги до приміщення заявника/ліцензіата;
– вимоги до працівників заявника/ліцензіата;
– перелік документів, які подаються заявником для отримання ліцензії;
– відомості, які ліцензіат подає до НКЦПФР під час провадження діяльності з управління майном.

Ліцензіати зобов’язані протягом шести місяців з дати набрання чинності цим рішенням:
– привести свої внутрішні документи у відповідність до ліцензійних умов;
– привести структуру власності у відповідність до вимог, але у разі, якщо в структурі власності такої особи є іноземні юридична особа та/або фізичні особи – іноземці – протягом року.

Комісія доопрацювала документ з урахуванням зауважень і пропозицій, які надійшли під час оприлюднення, та направила його на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Поділитися: Поделиться в Facebook