НКЦПФР призупинила ліцензію ФК «Житло-Капітал», від якої залежить будівництво житла для 11 тис інвесторів

 

Компанія «Житло-Капітал» працює на ринку будівництва 14 років. За цей час управитель здійснив довірче управління та здав в експлуатацію 41 об’єкт. Це 80 будинків, в яких більше 12 тисяч родин отримали квартири.

У 2022 році, не зважаючи на вторгнення росії, «Житло-Капітал» завершила та здала в експлуатацію 8 об’єктів, завдяки чому майже 3 тисячі українських родин отримали квартири.

Станом на сьогодні «ФК «Житло-Капітал» управляє фінансуванням 25 об’єктів будівництва, довірителями яких є 10 850 осіб.

Проте, у вересні 2023 року Національна Комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) зупинила ліцензію компанії «Житло-Капітал» на підставі: «нецільового використання коштів» та «невиконання Договорів про участь у ФФБ».

«Нецільовим використанням коштів» регулятор зазначив сплату управителем зобов’язань забудовника перед третіми особами за рахунок коштів ФФБ, зокрема: юридичного супроводу питань, пов’язаних із правом користування земельною ділянкою, на якій споруджується об’єкт будівництва та сплати орендної плати за користування цією земельною ділянкою.

НКЦПФР посилається на абзац 14 статті 2 Закону Про фінансово-кредитні механізми, який визначає, що фінансування будівництва – це використання управителем отриманих в управління коштів на проведення проектно-вишукувальних робіт та спорудження об’єктів будівництва за умовами договору.

Чинне законодавство України не містить визначення терміну «спорудження об’єктів будівництва», але в Комісії вважають, що таке використання коштів не належить до витрат на спорудження об’єкта будівництва. Прикро. Особливо прикро з урахуванням того, що таке визначення відбулось не на підставі діючих нормативно-правових актів держави, а відповідно, суперечить 19 статті Конституції України, положення якої наводять, що усі органи влади мають діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Також, регулятор визнав порушенням умов ліцензування не направлення письмових повідомлень про внесення змін до умов договору управителя із забудовником щодо перенесення строків здачі в експлуатацію об’єкта будівництва довірителям.

В своїх поясненнях і це, навіть, зазначено у Розпорядженні Комісії,   управитель «ФК «Житло-Капітал» мотивував не направлення цих повідомлень, які були підготовлені та, навіть, розкладені по конвертах,  початком військової агресії  рф проти України,  введенням воєнного стану та настання форс-мажорних обставин (а мова про кінець лютого 2022 року). Також, «ФК «Житло-Капітал» звертало увагу Комісії на те, що зазначені в підготовлених листах повідомлення про перенесення строків здачі в експлуатацію об’єкта, на той момент вже очевидно були не актуальними і на той час було зрозуміло, що у вказані дати об’єкт будівництва в експлуатацію зданий не буде, а інформація щодо нових строків була і є відсутня. Отже, направлення таких повідомлень довірителям було б свідомим введенням їх в оману і, скоріш за все, розглядалося би, як надання неправдивої інформації.

Не можна залишити поза увагою Рішення НКЦПФ «Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках у період дії воєнного стану» № 1056 від 04.08.22, яким визначено:

«під час дії воєнного стану в Україні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може своїм рішенням тимчасово до дати закінчення дії воєнного стану зупиняти дію ліцензії, що була видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 4 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» (далі – зупинення дії ліцензії):

з підстав, передбачених пунктом 3 цього рішенням, які можуть свідчити про виникнення суттєвих ризиків для діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках;»

При цьому, пункт 3 Рішення підставою для прийняття рішення про зупинення дії ліцензії, зокрема, визначає встановлений факт порушення, наявність ознак порушення або мотивована підозра щодо порушення ліцензійних вимог провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, за які передбачена відповідальність у формі зупинення дії або анулювання ліцензії.

В Постанові про накладення санкції на «ФК «Житло-Капітал»   йдеться саме про порушення умов ліцензування. Отже, вищевказаний пункт Рішення мав би бути застосований в даній ситуації. Проте, ухвалюючи рішення, в Комісії не встановили наявність  причинно-наслідкового зв’язку діянь компанії щодо перерахування коштів за юридичний супровід питань, пов’язаних із правом користування земельною ділянкою, на якій споруджується об’єкт будівництва; сплати орендної плати за користування цією земельною ділянкою; не направлення довірителям повідомлень, та виникненням суттєвих ризиків для діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Регулятор не врахував головного – того, що, фактично, всі дії товариства були спрямовані виключно на запобігання ризикам в діяльності та запобіганню спричинення шкоди довірителям. Дії управителя були направлені на збереження земельної ділянки під об’єктом будівництва та не введення громадян в оману стосовно строків здачі об’єкта будівництва в експлуатацію.

Поділитися: Поделиться в Facebook