Співробітники FIMA взяли участь у засіданні Комітету НКЦПФР з питань функціонування інституційних інвесторів, компаній з управління активами, управителів, що здійснюють управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснюють операції з нерухомістю, та адміністраторів недержавних пенсійних фондів на якому обговорювалися проєкти Ліцензійних умов провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку та Порядку видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності.

Слід зазначити, що НКЦПФР сприйняла пропозицію Асоціацій управителів ФФБ, недержавних пенсійних фондів та адміністраторів  НПФ щодо необхідності розробки окремих документів для «новоприбулих» учасників фондового ринку з урахуванням їх специфіки та перехідного періоду.

Під час обговорення проєктів, серед іншого, представники FIMA звернули увагу на  питання   сертифікації фахівців, питання щодо проведення компаніями обов’язкового аудиту та запропонували термін на приведення діяльності у відповідність до нових Ліцензійних вимог встановити не меншим ніж півроку.

Окрему увагу було приділено питанню щодо вимог до власників ліцензіатів та до розміру їхніх власних коштів. Беручі до уваги те, що сьогодні загальний розмір статутного капіталу управителів перевищує 1,5 млрд грн, не зрозуміло, як власникам з прямою істотною участю виконати вимогу «Для особи, яка є власником з істотною участю у ліцензіата, розмір власних коштів вважається достатнім, якщо він є більшим, ніж розмір коштів, що внесені до статутного капіталу ліцензіата, та/або при набутті/збільшенні істотної участі у ліцензіата на вторинному ринку більшим, ніж величина, пропорційна його частці, що набута у ліцензіата у відсотках за її номінальною вартістю у гривнях у регулятивному капіталі (власних коштах) ліцензіата або у статутному капіталі такого ліцензіата, якщо регулятивний капітал є меншим за статутний».

Проте, сподіваємось, що найближчим часом порушені питання  знайдуть свої рішення і ми отримаємо такі Ліцумови та Порядок видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії, які врахують і специфіку, і  особливості, і вимоги спеціальних законів управителів ФФБ та НПФ та їх адміністраторів. Робота над проєктами триває.

 

Поділитися: Поделиться в Facebook