НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) схвалила низку рішень щодо порядку складання, подання та оприлюднення інформації такими учасниками ринків капіталу:
КУА (компаніями з управління активами та особами), що здійснюють управління активами НПФ (недержавних пенсійних фондів);
адміністраторами НПФ;
управителями.

Ключовим в проєктах є створення прозорого та якісного процесу розкриття інформації, а саме наповнення звітних даних інформацією, яка відображає показники для вимірювання та оцінки ризиків професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків.

 

«Якість інформації та її повнота є ключовим показником справедливості та надійності ринку капіталу. Комісія постійно працює над удосконаленням своєї нормативної бази у цьому напрямку, і ми сподіваємось, що наші чергові зміни стануть в нагоді учасникам ринку», – повідомив Іраклій Барамія, Член НКЦПФР.

 

З метою вирішення проблемних питань, пов’язаних із складанням адміністратором НПФ даних, що виникли під час застосування на практиці норм документів, регулятор розробив проєкт змін. Комісія пропонує доповнити документИ новою довідкою про активи адміністратора НПФ, у якій зазначається:
– перелік інвестицій у фінансові інструменти;
– перелік інвестицій у корпоративні права;
– інформація про заборгованості інших осіб перед адміністратором НПФ, у тому числі, дебіторську заборгованість;
– інформація щодо грошових коштів адміністратора тощо.

Також Комісія пропонує уточнюючі зміни до довідки щодо відомостей про аудиторський звіт, що подається адміністратором НПФ до НКЦПФР, та до довідки про пруденційні нормативи – додається інформація про розрахунок обов’язкового пруденційного показника нормативу концентрації кредитного ризику.

Враховуючи зміни, внесені до законодавства про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), виникла необхідність доповнення переліку звітних даних, які подаються управителями. Зокрема, в частині подання у складі нерегулярних даних інформації щодо осіб, до яких застосовувались персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Перелік звітних даних, які подаються управителями до НКЦПФР, доповнено новими довідками, а саме:
– довідкою про розрахунок показника розміру регулятивного капіталу;
– довідкою про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику;
– довідкою про активи управителя;
– довідкою про припинення функціонування ФФБ (фонду фінансування будівництва);
– довідкою про встановлення наявності серед установників управління майном осіб, до яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства про санкції.

Комісія оновлює документи з метою приведення їх до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Проєкти змін оприлюдненні на офіційному вебсаті Комісії для ознайомлення всіх бажаючих.

Поділитися: Поделиться в Facebook