Рішенням № 643 від 09.06.23 внесено зміни до Рішення НКЦПФР №1056 від 04.08.2022 «Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках у період дії воєнного стану»

Новим рішенням виключено слова «, крім тих, які проживають на території України на законних підставах» в абзацах восьмому – дванадцятому пункту 3 слова виключити;

Відтепер, підставою для прийняття рішення про зупинення дії ліцензії може бути зокрема, встановлення факту того, що фізична особа, яка є громадяном Російської Федерації або Республіки Білорусь (незалежно від законності її проживання на території України)

–        є серед учасників (акціонерів) та/або кінцевих бенефіціарних власників діцензіата;

–        здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (голови або члена колегіального виконавчого органу) чи повноваження голови або члена наглядової ради (або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду) в ліцензіаті;

–        є посадовою особою/ працівником системи внутрішнього контролю/ працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу ліцензіата;

–        є особою, яка займає посаду головного бухгалтера (фізична особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) ліцензіата або, у разі покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу, з якою ліцензіатом укладений договір про здійснення бухгалтерського обліку, фізична особа, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку ліцензіата;

–        є особою, яка відповідно до посадових обов’язків здійснює дії (операції), що пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринків, та є керівником відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу (у разі їх наявності), або керівником функціонального підрозділу, або заступником(ами) керівника юридичної особи (у разі наявності), або керівником(ами) чи заступником(ами) керівника(ів) відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу (у разі їх наявності), або заступником(ами) керівника функціонального підрозділу юридичної особи або фахівцем ліцензіата.

Звертаємо увагу, що Рішення НКЦПФР №643  набуває чинності з 10 червня 2023 року – дня наступного за днем його офіційного опублікування.

Поділитися: Поделиться в Facebook