НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) інформує, що 28 вересня 2023 року прийнято рішення №1095 «Щодо проведення учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків переоцінки фінансових інвестицій у період дії воєнного стану».

Документ розроблено з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації проти України, сприяння стабільності ринків капіталу та організованих товарних ринків та з метою:

  • запобігання зловживанням;
  • визначення учасниками справедливої вартості фінансових інвестицій, у тому числі корпоративних прав;
  • запобігання завищенню вартості фінансових інвестицій за допомогою недостовірної оцінки, яка перебуває за межами професійних стандартів;
  • визначення випадків обов’язкової оцінки вартості фінансових інвестицій учасниками із залученням незалежного оцінювача та здійснення рецензування звітів з оцінки майна;
  • зниження ризиків здійснення недостовірних та неправдивих оцінок, а також зменшення випадків завищення вартості активів за допомогою сумнівних розрахунків та методик;
  • отримання достовірної аудованої фінансової звітності, звітних даних, які подаються до НКЦПФР.

Встановлений обов’язок залучення учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків професійного оцінювача у таких випадках:

  • при первісному визнанні фінансових інвестицій за вартістю, що має відхилення від вартості придбання понад 100%;
  • при здійсненні подальшої оцінки фінансових інвестицій, якщо сумарне значення відхилення справедливої вартості протягом року від попередньої балансової вартості/вартості придбання становить понад 100%.

Поділитися: Поделиться в Facebook