Затверджено Порядок електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції та ДПСУ щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Спільним наказом Мін’юсту та Мінфіну від 31.01.2022 р. №280/5/41 (зареєстрований в Мін’юсті 01.02.2022 р. за №124/37460) затверджено  Порядок електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Цей Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії та загальні правила подання суб’єктами державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, нотаріусами та особами, уповноваженими на прийняття та видачу документів (далі – суб’єкт подання запиту) запитів щодо проведення підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичних осіб даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр), сформованих за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі – Державний реєстр прав), та надання ДПСУ відповідей на такі запити. Запити формуються та подаються на етапі прийняття заяв для проведення реєстраційних дій.

Один запит формується щодо однієї фізичної особи та містить:

1) відомості про суб’єкта подання запиту, а саме:

  • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

2) відомості про фізичну особу, щодо якої сформовано запит, а саме:

  • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків згідно з Державним реєстром або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

ДПСУ забезпечує перевірку даних та передачу відповідей на запити суб’єктів подання запиту через адміністратора Державного реєстру прав – державне підприємство “Національні інформаційні системи”.

Відповідь на запит містить такі відомості:

  • реєстраційний номер та дату відповіді на запит;
  • номер, дату (число, місяць, рік) запиту, на який надається відповідь;
  • результат обробки запиту.

Ведення електронних журналів запитів та відповідей здійснюють державне підприємство “Національні інформаційні системи” та Державна податкова служба України.

Інформаційна взаємодія згідно з цим Порядком здійснюється безоплатно виключно в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку.

Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується суб’єктами подання запиту виключно з метою реалізації ними повноважень, передбачених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.

Цей наказ набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. 4 лютого в “Офіційному віснику” №10 було йогоопубліковано, тож він набере чинності з 5 лютого.

 

Поділитися: Поделиться в Facebook