Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оприлюднила для розгляду проєкт рішення «Про схвалення проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Розмірів плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб».

FIMA підготувала  свої пропозиції до цього проекту нормативно-правового акту в яких зазначила:

Відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» (далі – Закон) до повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку віднесено встановлення розміру плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб, у передбачених законодавством випадках, а також за видачу ліцензій та сертифікатів, що видаються Комісією, виходячи з принципу відшкодування витрат, пов’язаних з наданням таких послуг.

Разом з тим, розмір плати визначений цим проектом, на думку фахівців FIMA, не відповідає визначеному Законом принципу відшкодування витрат,  пов’язаних з наданням таких послуг.

Так, наприклад реєстраційні дії, що передбачають однаковий розмір плати за вчинення реєстраційних дій значно відрізняються за обсягами документів, що надаються до НКЦПФР та строками їх розгляду.

N з/п Найменування послуги Розмір плати за надання послуги Строк розгляду документів Обсяг документів (значний/ не значний)
1 Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках 14 000 грн. 3-6 місяців Значний
2 Видача свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників ринків капіталу 14 000 грн. протягом 30 днів Не значний
3 Видача свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу 14 000 грн. протягом 30 днів Не значний
4 Видача свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу 14 000 грн. 6 місяців Значний
5 Видача свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених провадити діяльність торгового репозиторію на ринках капіталу та організованих товарних ринках 14 000 грн. протягом 40 робочих днів Значний
11 Визначення юридичної особи методичним  центром на ринках капіталу та організованих товарних ринках 14 000 грн. протягом трьох місяців Значний
21 Надання управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б 14 000 грн. 1 місяць Не значний
31 Погодження внутрішніх документів саморегулівної організації (змін до них), затверджених саморегулівною організацією професійних учасників ринків капіталу 14 000 грн. не більший за 30 днів Не значний
32 Погодження правил і стандартів професійної діяльності на ринках капіталу (змін до них), затверджених об’єднанням професійних учасників ринків капіталу 14 000 грн. не більший за 30 днів Не значний
33 Погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків 14 000 грн. протягом місяця Значний

У своєму листі, направленому до НКЦПФР, FIMA запропонувала привести розміри  плати за реєстраційні дії щодо учасників ринків капіталу та інших осіб у відповідність до визначеного Законом принципу відшкодування витрат, пов’язаних з наданням таких послуг.

 

 

 

Поділитися: Поделиться в Facebook