Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) прийняла рішення про затвердження рекомендацій суб’єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює регулятор. Оновлений документ побудували на ризик-орієнтованому підході, і його ключова новація в тому, що тепер ризики операцій із сумнівними емітентами та їхніми цінними паперами враховують безпосередньо учасники ринку.

«Комісія бачить однією із своїх цілей запобігти ризикованим операціям на ринку капіталу. В той же час, ми не обмежуємо учасників ринку – суб’єктів первинного фінансового моніторингу, тому оновленими рекомендаціями показуємо їм вектор і пропонуємо самостійно затвердити критерії ризику. Нагадаю, і за стандартами регулятора, і за міжнародним підходом ці критерії базуються на таких принципах: країна, продукт, клієнт. Для ринку капіталу це є фінансовий інструмент, або емітент і його характеристики», – розповідає Юрій Шаповал, Член комісії, що курує цей напрям роботи.

Окрім того, рекомендації додали до критеріїв ризику регулятора два нові пункти. Вони стосуються клієнтів, що здійснюють операції з цінними паперами емітентів, що зареєстровані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі або мають бенефіціарного власника, зареєстрованого на цих територіях.

«Ще раз наголошу, що цим рішенням ми даємо більше простору для руху для учасників ринку. Ми даємо їм інструмент, з яким вони зможуть працювати самостійно. Критерії ризику впливають на проведення ідентифікації і верифікації емітентів, тому весь спектр дій щодо перевірки, обліку документів учасники ринку здійснюють самостійно», – додає пан Шаповал.

Оновлені рекомендації регулятор розробив у зв’язку з прийняттям Закону України No 738-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів».

Детальніше https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=12650226

Поділитися: Поделиться в Facebook