Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила доопрацьований проєкт рішення «Про затвердження Ліцензійних умов провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку». Відповідне рішення розміщене на сайті НКЦПФР.

Як зазначається у пояснювальній записці до документу, проєкт Ліцензійних умов розроблено з метою виконання вимог пункту 14 розділу II «Прикінцеві положення» Закону від 12 жовтня 2019 року № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» .

Проєкт передбачає встановлення умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку за окремими видами діяльності, а саме: діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів та діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, яким повинен відповідати ліцензіат – юридична особа на дату подання нею до НКЦПФР заяви та документів для отримання ліцензії на провадження відповідного виду діяльності та юридична особа, яка має ліцензію на провадження окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку, отриману в установленому законодавством порядку, протягом усього строку провадження нею професійної діяльності на фондовому ринку.

Також проєкт Ліцензійних умов визначає організаційні вимоги, яких повинен дотримуватися ліцензіат, а також установлює вимоги, зокрема щодо:

  • діяльності ліцензіата через відокремлені підрозділи або в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які створюються, у тому числі для  реалізація функцій системи управління ризиками та забезпечення розгляду скарг;
  • структури власності ліцензіата, учасників (акціонерів) з істотною участю у ліцензіаті, осіб, через яких здійснюється опосередкований контроль ліцензіата, учасника групи компаній, до якої належить ліцензіат (у разі наявності такої групи);
  • ділової репутації визначених у проєкті акта осіб;
  • керівника ліцензіата (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) та особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), а у разі покладання ведення бухгалтерського обліку ліцензіата на юридичну особу – особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку ліцензіата у цій юридичній особі;
  • фахівців ліцензіата, у тому числі фахівців його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів;
  • внутрішніх документів (правила, положення, регламенти тощо);
  • приміщення ліцензіата (крім банку) для провадження професійної діяльності та технічного забезпечення ліцензіата, у тому числі програмного забезпечення, яке використовується ліцензіатом.

Крім цього, проєктом встановлюються спеціальні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів та діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Також проєкт Ліцензійних умов визначає зміст та форму інформації, що надається ліцензіатом до НКЦПФР у разі  виникнення змін у процесі здійснення ним професійної діяльності на фондовому ринку.

 

Поділитися: Поделиться в Facebook