Нагадаємо, керівники професійних об’єднань та асоціацій фондового ринку звернулися до Президента України Володимира Зеленського з листом щодо невиконання НКЦПФР покладених на неї завдань із формування та забезпечення єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних в Україні.

Представники професійної спільноти зазначають, що вказане завдання Комісії є одним із основних напрямків її діяльності відповідно до п. 3 Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року №1063/2011.

«Листом від 11 грудня 2020 року № 44-01/4551 нам було повідомлено про переправлення звернення професійних об’єднань та асоціацій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з проханням розглянути його та поінформувати про результати. Вважаємо, що це не відповідає і суперечить нормам чинного законодавства України та порушує права суб’єктів звернення», – зазначається у листі.

Так, у відповідності до Положення №1063/2011, НКЦПФР є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України. Голова та члени Комісії призначаються на посади та звільняються з них Президентом шляхом видання відповідного указу.

Отже, саме до компетенції Президента належить розгляд звернення щодо невиконання Комісією покладених на неї завдань та прийняття за результатами розгляду відповідного рішення.

Крім того, ст. 7 Закону «Про розгляд звернень громадян» містить імперативну норму про заборону направляти скарги тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

Керівники професійних об’єднань та асоціацій звертають увагу, що дія цього Закону поширюється, зокрема, на звернення до органів державної влади від об’єднань. Зазначене випливає з Позиції Верховного Суду, викладеної в Постанові від 31 жовтня 2019 року у справі № 813/1960/18, згідно якої розгляд звернень громадських організацій здійснюється в порядку та у строки, зазначені Законом «Про розгляд звернень громадян».

Відтак, розгляд звернення від 18 листопада 2020 року від професійних об’єднань та асоціацій фондового ринку має відбутися в порядку та у строки, визначені Законом «Про розгляд звернень громадян».

Керівники професійних об’єднань та асоціацій повторно попросили Президента забезпечити розгляд їх звернення та наступних звернень професійних об’єднань та асоціацій фондового ринку адресатом в порядку, встановленому законодавством України.

 

Поділитися: Поделиться в Facebook