Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проєкт рішення «Про затвердження Методики розрахунку вартості чистих активів фондів операцій з нерухомістю». Про це йдеться у повідомленні на сайті НКЦПФР.

Як зазначається у Пояснювальній записці до документу, проєкт рішення розроблено у зв’язку з прийняттям Закону від 12 вересня 2019 року № 79-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг».

Відповідно до частини другої статті 37 Закону, чисті активи фонду операцій з нерухомістю (ФОН) – це кошти, розмір яких дорівнює різниці між вартістю майна ФОН та вартістю зобов’язань, що виникли внаслідок управління ФОН. Вартість чистих активів ФОН визначається на кінець робочого дня, що передує дню, коли буде проводитися розміщення або викуп сертифікатів ФОН, але не рідше ніж раз на квартал.

Згідно із Законом, вартість чистих активів ФОН враховується, в тому числі, при розрахунку доходу власників сертифікатів при їх викупі емітентом після закінчення строку, на який був створений відповідний ФОН, збитків, завданих власникам сертифікатів ФОН діями або бездіяльністю управителя,  а також винагороди, яку отримує управитель за здійснення управління ФОН.

Відповідно до частини п’ятої статті 33 Закону, Методику розрахунку вартості чистих активів фондів операцій з нерухомістю було затверджено постановою Кабінету Міністрів від 19 серпня 2009 року № 893.

Підпунктом 3 пункту 11 розділу І Закону № 79 внесено зміни до статті 33 Закону, зокрема слова «Кабінет Міністрів України» замінено словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку».

Таким чином повноваження щодо визначення методики розрахунку вартості чистих активів фондів операцій з нерухомістю надано НКЦПФР.

Новим проєктом пропонується затвердити Методику розрахунку вартості чистих активів фондів операцій з нерухомістю, якою визначається порядок оцінки активів і зобов’язань фонду, а також порядок і строки визначення вартості чистих активів фонду.

Звертаємо увагу, що опублікований НКЦПФР документ є поки що проєктом. Тому, якщо у членів FIMA є пропозиції до нього, просимо надсилати їх на електронну пошту info@fima.org.ua.

 

 

 

Поділитися: Поделиться в Facebook