НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) звертає увагу, що суб’єкти аудиторської діяльності мають направляти до регулятора в електронному вигляді такі форми:

Документи подаються на виконання вимог рішення Комісії від 14.11.2019 № 694 «Про подання до НКЦПФР інформації суб’єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює НКЦПФР», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 11.03.2020 за № 254/34537.

Аудитори зобов’язані подавати до НКЦПФР інформацію відповідно до затверджених вказаним рішенням форм в електронному вигляді не пізніше закінчення третього робочого дня після дати виявлення фактів, передбачених статтею 36 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». Паперова форма інформації не подається.

Повідомлення у вигляді електронного документа складається відповідно до вимог нормативно-технічного документа – Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми інформації підприємств, що становлять суспільний інтерес, яка надсилається у вигляді електронних документів до НКЦПФР, затвердженого Наказом Голови Комісії від 08.05.2020 № 55.

У разі виникнення змін в даних, зазначених в інформації, такі зміни мають бути повідомлені суб’єктом аудиторської діяльності не пізніше закінчення третього робочого дня після дати виявлення фактів.

НКЦПФР здійснює контроль за поданням інформації суб’єктами аудиторської діяльності та, у разі виявлення фактів щодо неподання такої інформації до НКЦПФР, інформує Державну установу «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» для вжиття необхідних заходів реагування.

Поділитися: Поделиться в Facebook