В середу 22 травня 2024 року відбулася щотижнева онлайн консультація Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA). Цього разу за допомогою директора департаменту правозастосування НКЦПФР Олени Ягнич управителі познайомилися із вимогами Порядку фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства та розгляду справ про порушення профільного законодавства в умовах воєнного стану, затвердженого Рішенням НКЦПФР за № 627 від 21.05.2024.

Пані Олена акцентувала увагу управителів на наступних моментах.  

Фіксація кожного факту вчинення порушення профільного законодавства здійснюється уповноваженим на супроводження. Провадження у справі про порушення вимог профільного законодавства розпочинається з дня винесення уповноваженим на супроводження постанови про початок фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства.

У разі наявності в документах, отриманих від структурного підрозділу Комісії, який  виявив ознаки порушення вимог профільного законодавства, доказів вчинення порушення профільного законодавства, уповноважений на супроводження складає проєкт акта про вчинення порушення профільного законодавства та, разом з постановою про початок фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства, надсилає такий проект особі, щодо якої планується скласти акт про вчинення порушення для надання коментарів, пропозицій, пояснень та/або заперечень.

Нововведенням є те, що разом з проектом акта про правопорушення уповноважений може направити проект угоди про врегулювання наслідків вчинення порушення.  

У разі отримання від особи, щодо якої складено проект акта про правопорушення, коментарів, пропозицій (зокрема щодо укладення угоди про врегулювання або зміни тексту проекту такої угоди), пояснень та/або заперечень уповноважений на супроводження здійснює їх розгляд, за результатами якого:

1) вживає додаткових дій щодо перевірки інформації шляхом надання додаткових запитів;

або

2) вносить зміни до тексту проекту акта про правопорушення та/або до тексту проекту угоди про врегулювання, після чого за потреби направляє змінений проект акта та/або змінений проект угоди особі, щодо якої складено такий проект акта, для надання коментарів, пропозицій, пояснень та/або заперечень із зазначенням строку для їх надання;

або

3) у разі досягнення згоди щодо тексту проекту угоди про врегулювання, подає таку угоду про врегулювання до Колегії уповноважених на розгляд справ, процедура складання акта зупиняється;

або

4) у разі відсутності пропозицій щодо укладення угоди про врегулювання або недосягнення згоди щодо її тексту ф про разом з матеріалами, на підставі яких здійснювалася підготовка такого акта, з коментарями, пропозиціями, поясненнями та/або запереченнями (за наявності) особи, щодо якої складено такий акт, до Колегії уповноважених на розгляд справ та виносить постанову про завершення фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства.

Олена Ягнич пояснила, що у разі не підтвердження або спростування факту порушення профільного законодавства акт про правопорушення не підписується, а дослідження такого факту завершується.

Окремо пані Олена звернула увагу на те, що всі рішення, які у процесі фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства приймає уповноважений, оформлюються постановами.

Так, насамперед, уповноважений виносить постанову про початок проведення розгляду справи та призначає дату розгляду справи про правопорушення (акта про правопорушення або угоди про врегулювання).

Справа про правопорушення розглядається уповноваженим на розгляд справ в присутності уповноваженого на супроводження та особи, щодо якої складено акт про правопорушення або з якою укладено угоду про врегулювання, та/або у присутності уповноваженого представника такої особи. В разі, якщо особа, щодо якої складено акт про правопорушення або з якою укладено угоду про врегулювання і особа або її уповноважений представник були  повідомлені про місце, дату та час розгляду справи але без поважних причин не з’явилися, такий розгляд може бути здійснений уповноваженим за відсутності порушника /його уповноваженого представника. Щоправда, у такому разі уповноважений на розгляд справ має  впевнитись в своєчасному повідомленні порушника. Особа, щодо якої складено акт про правопорушення або угода про врегулювання, не пізніше ніж за 3 робочі дні до визначеної дати розгляду справи, може клопотати про перенесення дати розгляду справи. За достатністю вмотивованих підстав, уповноваженим може бути прийнято рішення про перенесення дати розгляду справи про правопорушення.

Рішення, які у процесі проведення розгляду справи про правопорушення має право приймати уповноважений, оформлюються постановами та розпорядженнями. І, хоча рішення Комісії можуть бути оскаржені до суду, факт звернення до суду не зупиняє розгляду справи.

Цей Порядок діє виключно в умовах воєнного стану, а по його завершенню НКЦПФР може внести зміни та зареєструвати цей Порядок у Мінюсті як нормативно-правовий акт, який діє на постійній основі.

З набуттям чинності 27 квітня 2024 року Закону України “Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках (№3585-Х), підходи регулятора до нагляду за учасниками ринку певною мірою змінилися. Наразі Комісія з цінних паперів почала розробку нормативно-правових актів, які детально описують порядок дій, як самого регулятора, так і учасників ринку на період військового стану.   

Наразі в НКЦПФР триває робота з імплементації вимог нового Закону №3585-Х.

Поділитися: Поделиться в Facebook