Під час обговорення управителями положень і додатків Порядку та критеріїв  визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженого Постановою КМУ №76 від 27.01.2023 р. (далі – Порядок) та деяких питань бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, директорка департаменту НКЦПФР Юлія Тимощук зауважила:

Професійний учасник ринку може звернутися до Комісії з заявою про визнання профучасника критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, якщо профучасник відповідає критеріям, зазначеним у Постанові КМУ № 76 від 27 січня 2023 р. 

Проте, визначення підприємства критично важливим може бути прийнято виключно за умови відповідності профучасника такими критеріями як:

– підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 № 83;

– підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади;

– відсутність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що підтверджується довідкою про відсутність заборгованості з платежів (має бути доданим витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, засвідченим керівником підприємства);

– розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних Держстату), що підтверджується довідкою, наданою підприємством;

*За даними Держстату середня заробітна плата в м. Київ за IV квартал 2021 р.  становила 22795 грн, а у Львівській області – 13517 грн. 

Підставою для прийняття НКЦПФР  рішення про визначення учасника ринку критично важливим є – відповідність профучасника трьом або більше критеріям, зазначеним у пункті 2 Порядку.

В разі відповідності критеріям, за для визначення себе критично важливим, профучасник може звернутися до НКЦПФР, додавши до свого звернення копії підтвердних документів, а також інформацію про подання підприємством в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал, що підтверджується:

  • копією податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання або
  • квитанцією про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку або
  • квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо результатів перевірки та прийняття пакета звітних документів платників податків, або
  • поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу у разі надсилання податкової декларації поштою.

Протягом 10 робочих днів Комісія розглядає звернення та додані до нього  документи на відповідність підприємства критеріям, зазначеним у пункті 2 Порядку та за результатами розгляду прийняти одне з таких рішень:

  • про відповідність підприємства критеріям, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, і визначення його критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
  • про невідповідність підприємства критеріям, зазначеним у пункті 2 цього Порядку.

В разі прийняття Комісією рішення про відповідність підприємства критеріям, зазначеним у пункті 2 Порядку і визначення його критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, копія рішення надсилається до Мінекономіки та Міноборони (СБУ, Служби зовнішньої розвідки).

Підтвердження статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється підприємством не рідше ніж один раз на рік.

Окремо управителям слід звернути увагу на те, що відповідно рішення НКЦПФР №296 від 17.03.2023 р. управитель, діяльність якого з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю пов’язана з будівництвом житла для потреб Міністерства оборони України або ветеранів війни та їх родин (за наявності підтвердження відповідного державного органу) може бути визнаний критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у разі  відповідності критеріям, визначених пунктом 2  Порядку.

Відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних (пункт 8) підприємства, установи і організації, які є критично важливими подають список, оформлений за формою згідно з додатком 1 в паперовій та/або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов’язаних за формою згідно з додатком 2.

В обґрунтуванні зазначається:

  • дата прийняття і номер рішення НКЦПФР про визначення підприємства критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
  • інформація про відповідність облікових даних військовозобов’язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку. У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку.

З метою погодження списки розглядаються щодо повноти заповнення та наявності обґрунтувань Міноборони (СБУ, Службою зовнішньої розвідки) у строк не більше ніж 10 робочих днів з дня їх отримання.

В наступному, погоджені списки Міноборони (СБУ, Служба зовнішньої розвідки) подає до Мінекономіки.

За результатами перевірки списків, поданих відповідно до пункту 9 цього Порядку, щодо повноти їх заповнення, наявності обґрунтувань та погодження Міноборони (СБУ, Службою зовнішньої розвідки) Мінекономіки приймає у строк не більше ніж п’ять робочих днів з дня отримання зазначених списків рішення про бронювання військовозобов’язаних.

З метою оформлення військовозобов’язаним відстрочок Мінекономіки надсилає рішення про бронювання військовозобов’язаних органам державної влади, іншим державним органам, якими подано списки, а також Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки).

Міноборони (СБУ, Служба зовнішньої розвідки) у триденний строк доводить зазначене рішення до відома відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу Центрального управління та/або регіональних органів СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки).

Орган державної влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа і організація видає військовозобов’язаному витяг із зазначеного рішення за формою згідно з додатком 3.

Витяг, завірений підписом керівника та печаткою (у разі її наявності) відповідного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки.

Управителю, в разі подання до НКЦПФР заяви про визнання критично важливим слід ретельно ознайомитися з Порядком та критеріями визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затвердженим Постановою КМУ №76 від 27.01.2023 р. та Додатками за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/76-2023-%D0%BF#Text 

У другій частині зуму директорка департаменту правозастосування НКЦПФР Олена Ягнич ознайомила управителів з вимогами Порядку фіксації факту вчинення порушення профільного законодавства та розгляду справ про порушення профільного законодавства в умовах воєнного стану. 

Детальніше про це за посиланням

Поділитися: Поделиться в Facebook