24 листопада 2021 року на офіційному веб-сайті Центру збору фінансової звітності було оприлюднено інформаційне повідомлення, у якому, зокрема, зазначено, що “Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє суб’єктів звітування, визначених частиною 5 статті 12-1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, а також підприємства, які самостійно визначили доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності, про обов’язок подання річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності за 2020 рік, проміжної фінансової звітності та проміжної консолідованої фінансової звітності за 2021 рік, складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, до Центру збору фінансової звітності[1]».

Щодо цього інформаційного повідомлення варто зазначити, що частиною другою статті 12-1 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (далі ‒ Закон про бухгалтерський облік) визначено, що підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами (далі ‒ МСФЗ).

Перелік підприємств за видами господарської діяльності, які зобов’язані  складати фінансову та консолідовану звітність за МСФЗ визначений пунктом 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 (далі ‒ Порядок № 419). Цим пунктом, зокрема, передбачено, що фінансову та консолідовану звітність за МСФЗ складають фінансові установи.

При цьому частиною п’ятою статті 12-1  Закон про бухгалтерський облік визначено, що підприємства, зазначені у частині другій цієї статті, складають і подають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу в порядку, визначеному цим Законом, на основі таксономії фінансової звітності за МСФЗ в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

Отже з частини п’ятої статті 12-1 Закону про бухгалтерський облік випливає, що обов’язок подавати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за  МСФЗ в форматі XВRL стосується лише:

  • підприємств, що становлять суспільний інтерес;
  • публічних акціонерних товариств;
  • суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях;
  • підприємств, визначених у пункті 2 постанови № 419.

При цьому частиною третьою та четвертою статті 12-1 Закону про бухгалтерський облік передбачено, що  підприємства, крім тих, що зазначені в частині другій цієї статті, самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. Підприємства інформують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, про складання ними фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами.

Однак, абзацом третім пункту 5 Порядку № 419 визначено, що підприємства, які для складення фінансової звітності застосовують МСФЗ, річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, складені на основі таксономії фінансової звітності, разом з відповідними аудиторськими звітами (якщо обов’язковий аудит фінансової звітності проводився на вимогу законодавства), подають до центру збору фінансової звітності не пізніше строків, передбачених Законом про бухгалтерський облік для оприлюднення річної фінансової звітності, проміжну фінансову звітність (за I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) – не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом[2].

Отже, абзац третій пункту 5 Порядку № 419 не містить виключень щодо непоширення відповідного обов’язку на підприємства, визначені у частині третій статті 12-1 Закону про бухгалтерський облік, які самостійно визначили доцільність застосування МСФЗ для складання звітності. Вважаємо, що відсутність зазначеного виключення не повною мірою відповідає вимогам частини п’ятої статті 12-1  Закону про бухгалтерський облік.

 

[1] https://frs.gov.ua/2021/11/24/informacziya-shhodo-podannya-finansovoyi-zvitnosti-skladenoyi-na-osnovi-taksonomiyi-ua-msfz-xbrl/

[2] Звертаємо увагу, що абзац третій пункту 5 Порядку № 419 в частині подання проміжної фінансової звітності не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, набирає чинності з 1 січня 2022 року. При цьому відповідно до постанови КМУ від 22.09.2021 № 998, якою внесені зміни до Порядку № 419, термін подання річної та проміжної фінансової звітності за 2020 рік, а також проміжної фінансової звітності за 2021 рік  (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців) спливає 31 грудня 2021 року.

Поділитися: Поделиться в Facebook