17 грудня відбулися ІІ Загальні збори Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA). Збори відбулися засобами сервісу Zoom.

У зборах взяли участь 24 із 38 управителів ФФБ, які є членами FIMA.

Під час зборів були розглянуті наступні питання порядку денного:

  1. Про членство управителів ФФБ в Асоціації FIMA
  2. Про фінансові результати Асоціації у ІІ півріччі 2020 року
  3. Про розмір вступних та періодичних членських внесків у 2021 році
  4. Про бюджет Асоціації на 2021 рік
  5. Поточні питання діяльності Асоціації FIMA

По першому питанню з доповіддю виступив заступник генерального директора FIMA Юрій Берестовський. Він нагадав, що Верховною Радою 12 вересня 2019 року було прийнято Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг». Відповідно до нього, починаючи з 1 липня 2020 року регулювання та нагляд за діяльністю фінансових компаній – управителів фондів фінансування будівництва здійснюється НКЦПФР.

Крім того, законом передбачено внесення змін до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», а саме до статті 16, якою передбачено, що діяльність з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю віднесено до професійної діяльності на фондовому ринку.

Нормами цього ж Закону передбачено, що професійна діяльність учасників фондового ринку здійснюється за умови членства щонайменше в одному ОПУ ринку цінних паперів та/або СРО, що об’єднує профучасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності.

За ініціативою фінансових компаній – управителів, які на той час були членами АФІ, було створено Асоціацію з управління фінансами та інвестиціями, якій у подальшому Комісією було надано статус об’єднання професійних учасників.

Станом на 17 грудня 2020 року, до складу FIMA входять 38 управителів ФФБ з 49 (в тому числі 2 компанії з Криму та Донецька), які мають відповідну ліцензію.

Про фінансові результати Асоціації у ІІ півріччі 2020 року присутнім доповіла генеральний директор FIMA Вікторія Волковська.

Вона розпочала з того, що нагадала учасникам зборів, над чим саме працювала Асоціація на протязі минулих півроку.

Розпочалося все, за її словами, з законопроекту  про деривативи № 2284 (наразі, це вже Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів»  № 738-IX), автори якого взагалі не бачили управителів ФФБ і пропонували їм стати одним із видів діяльності КУА. У зв’язку з чим, FIMA приділила  більше двох місяців роботі у профільному комітеті Верховної Ради та роботу з текстом законопроекту.

Пізніше, саме у період зміни Регулятора та переходу ринку на нові правила, ліквідується банк «Аркада», який був управителем ФФБ, що створило загрози професійному іміджу управителів. Тож Асоціація розпочала активну роботу з формування позитивного іміджу управителів ФФБ.

Щоб захистити професійний імідж своїх членів, Асоціація почала дуже активно звертатися до органів влади зі своїми пропозиціями щодо вирішення ситуації, стала учасником чималої кількості міжвідомчих робочих груп, на яких обговорювалися питання банку «Аркада». Крім того, вона розробила і запропонувала для розгляду алгоритм дій виходу з подібної ситуації, і навіть можливі на даний час шляхи знаходження коштів для відновлення будівництва об’єктів банку.

Паралельно тривала робота зі звітністю. Дуже важливо, за словами В. Волковської, що FIMA вдалося переконати і Комісію з цінних паперів, і компанію SMIDA АРІФРУ, що програмний продукт для здачі фінзвітності має бути написаний для управителів саме ними та бути наданий компаніям безкоштовно. На сьогодні, зусиллями усіх сторін, усі управителі – члени FIMA звітують перед Комісією.

Наступним завданням для Асоціації став проект Ліцензійних умов, який з самого початку Комісія бачила як проект, єдиний для усіх учасників фондового ринку. Тому Асоціації знадобилося знову повернутися до багатогодинних обговорень особливостей діяльності управителів ФФБ, яка дуже відрізняється, наприклад, від діяльності торговців цінними паперами чи інших учасників ринку. У підсумку фахівцям FIMA вдалося переконати Комісію, і на сьогодні є поки що незатверджений, але суттєво доопрацьований проект Ліцензійних умов для управителів ФФБ та недержавних пенсійних фондів, який у більшості своїх норм враховує специфіку новоприбулих на цей ринок учасників.

У свою чергу, юрист FIMA Марія Березовчук повідомила, що командою Асоціації опрацьовано також законопроекти народних депутатів Олени Шуляк та Олександра Дубінського, які прямо чи опосередковано стосуються інтересів управителів. Зокрема, законопроект О. Шуляк «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав кредиторів об’єктів будівництва» пропонує внести зміни до більше, ніж 20 нормативно-правових актів.

«Ми дуже оперативно відреагували на появу такого документа: отримали його текст ще до реєстрації його в статусі законопроекту, підготували свої  зауваження до нього, подали до відповідного комітету Верховної Ради, приймали участь у робочій групі щодо його опрацювання», – повідомила М. Березовчук.

Щодо законопроекту О. Дубінського «Про внесення змін до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» щодо встановлення порядку фінансування об’єктів житлового будівництва та забезпечення захисту прав інвесторів», то, Асоціація також подала свої пропозиції до нього та окремі застереження.

Також, за словами юриста, в цьому році командою FIMA опрацьовано проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо приведення податкового законодавства у відповідність до законів, які регулюють ринки фінансових послуг та капіталу)».

Паралельно зі всіма цими процесами чимало уваги FIMA приділяла навчанню та сертифікації фахівців компаній. Спеціалісти Асоціації розглядали кожне питання кожного тесту, який в наступному буде здавати управитель ФФБ і намагалися, наскільки це можливо, зробити і програму, і тестові питання прийнятними для управителів.

Крім того, FIMA багато часу приділяла консультаційній та інформаційній підтримці своїх членів.

Враховуючи виконану робота, в також плани на майбутній рік, В. Волковська винесла на голосування питання про збільшення розміру членських внесків.

«У зв’язку з економічною ситуацією і новими підходами в регулюванні, наступний рік для всіх суб’єктів буде складним, а для Асоціації – тим більше, так як допомоги і підтримки, окрім як від її членів, чекати ні від кого», – наголосила вона.

Відмітимо, що питання, які були винесені на Загальні збори, досить жваво обговорювалися. Учасники дискутували та, врешті, знаходили компромісні рішення.

Як результат, усі питання порядку денного були підтримані учасниками зборів.

 

 

Поділитися: Поделиться в Facebook