Відповідно до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, які затверджені рішенням НКЦПФР  №135 від 22.02.2022 року ліцензіати зобов’язані привести структуру власності у відповідність до вимог цих Ліцензійних умов протягом шести місяців після набрання чинності цим рішенням, у разі якщо в структурі власності такої особи є іноземна(і) юридична(і) особа(и) та/або фізична(і) особа(и) – іноземець(ці) – протягом року.

Разом з тим,  21.06.22 року НКЦПФР своїм Рішенням № 704 встановила інший строк для приведення структури власності управителями ФФБ у відповідність до вимог Ліцензійних умов, а саме, шість місяців після завершення дії воєнного стану, у разі якщо в структурі власності такої особи є іноземна(і) юридична(і) особа(и) та/або фізична(і) особа(и) – іноземець(ці) – один рік після завершення дії воєнного стану.

Проте, вже 21.09.23 року НКЦПФР прийняла рішення № 1016  про скорочення строку на приведення структури власності у відповідність до вимог встановлених Ліцензійними умовами.

 

За інформацією НКЦПФР у 5 фінансових компаній управителів структура власності не відповідає встановленим вимогам.

 

FIMA, вважаючи, що приведення структури власності у відповідність до встановлених вимог, потребує значно більше часу ніж до 1 січня 2024 року, звернулась з листом до НКЦПФР і запропонувала залишити строки для приведення структури власності у відповідність до встановлених вимог, які були визначені рішенням №704, а саме: протягом шести місяців після завершення дії воєнного стану. Аргументувала FIMA таке своє звернення тим, що під час дії воєнного стану не всі власники фінансових компаній можуть фізично бути присутніми для вирішення питань, пов’язаних із приведенням структури власності у відповідність до вимог встановлених НКЦПФР. Серед них є ті, хто захищають Україну безпосередньо на фронті, а також ті, що тимчасово виїхали за кордон.

Проте, на своє звернення Асоціація отримала Лист НКЦПФР від 28.11.2023 року, в якому Комісія повідомила Асоціацію про недоцільність продовження строку приведення структури власності у відповідність вимог встановлених Ліцензійними умовами.

Наразі, відповідно до внесених змін управителі мають привести структуру власності у відповідність до зазначених вимог до 1 січня 2024 року, у разі якщо в структурі власності такої особи є іноземна(і) юридична(і) особа(и) та/або фізична(і) особа(и) – іноземець(ці) – 01 квітня 2024 року.

Нагадаємо, що відповідно до пункту 4 розділу ІІ Ліцензійних умов структура власності юридичної особи заявника/ліцензіата є такою, що не відповідає вимогам цих Ліцензійних умов,якщо вона є непрозорою, а саме не дотримані вимоги щодо її прозорості, визначені абзацами другим – шостим цього пункту, та/або якщо:

у структурі власності юридичної особи заявника/ліцензіата наявна конструкція щодо взаємного володіння часткою статутного капіталу (зустрічні інвестиції) однієї особи в іншій, та/або

у структурі власності юридичної особи заявника/ліцензіата наявний траст, про якого не розкрита інформація відповідно до довідки про схематичне зображення структури власності юридичної особи – заявника (додаток 1), та/або довірчим власником такого трасту не погоджено НКЦПФР намір набуття або збільшення істотної участі, якщо на момент набуття істотної участі таке погодження було передбачено законодавством, та/або

у структурі власності юридичної особи заявника/ліцензіата (крім публічної компанії) наявні особи, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами, що становлять істотну участь у заявнику/ліцензіаті, але при цьому діють за вказівками кінцевих бенефіціарних власників, інформація про яких не розкрита згідно з цими Ліцензійними умовами, та/або

структура власності юридичної особи заявника/ліцензіата складається виключно з осіб, які володіють участю у статутному капіталі заявника/ліцензіата у розмірі менше 10 %, та/або

у структурі власності юридичної особи заявника/ліцензіата відсутня інформація про кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) осіб, яким одноосібно/спільно у сукупності (при додаванні акцій/часток всіх цих осіб) належить більше 90 % статутного капіталу заявника/ліцензіата, крім осіб, якими або контролерами яких є держава, Національний банк України, територіальна громада, міжнародна фінансова організація, публічна компанія, фізична особа, права якої на акції/частки статутного капіталу заявника/ліцензіата або права голосу за ними не є формальними (особа не є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права), та/або

власниками істотної участі порушений порядок погодження набуття такої істотної участі.

Поділитися: Поделиться в Facebook