Асоціація FIMA 21 грудня 2021 року взяла участь в засіданні Комітету з питань фінансово-кредитних механізмів будівництва та іпотеки, на якому було розглянуто питання «Про схвалення доопрацьованого проєкту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю»».

Пропозиції Асоціації, які надавались під час обговорення нових Ліцензійних умов, Комітетом враховані, а саме: зменшено кількість внутрішніх документів, які мають бути у ліцензіата та кількість документів, які надаються для отримання ліцензії, строки розміщення на сайті фінансової звітності приведено у відповідність до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та деякі інші питання.

Крім того проектом Ліцензійних умов, з метою встановлення єдиних вимог для всіх професійних учасників, передбачено скорочення термінів подання інформації про зміни, що відбуваються у діяльності компанії з 15 до 5 робочих днів, а у деяких випадках, а саме: арешт банківських рахунків, зміну банку, що обслуговує рахунки, зміну графіку роботи ліцензіата, припинення діяльності та настання форс-мажорних обставин, інформація надається протягом наступного робочого дня.

Також новими Ліцензійними умовами, а не Порядком видачі, зупинення дії та анулювання ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення визначається перелік та вимоги до документів, що надаються для отримання ліцензії.

Поділитися: Поделиться в Facebook